Marele premiu pentru proiectul concurs de educatie ecologica

"GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!"

 

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei dindomeniul protectiei mediului.

  Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

NOU!!!! Contact: office@apmph.anpm.ro

Program de lucru cu publicul:

Luni, Miercuri, Joi: 9,00-15,30

Vineri: 9,00 - 13,00

Program audiente director executiv

Miercuri: 10,00 - 12,00

VECHIUL SITE POATE FI ACCESAT AICI!

CASA VERDE - CERINTE DOSAR DECONTARE!!!

Noua modalitate de solicitare acte de reglementare de la APM Prahova

MANAGEMENTUL DURABIL SI PARTICIPATIV AL SITULUI NATURA 2000 "STANCA TOHANI" - PROIECT POS MEDIU - AXA 4

CERERE TIP PENTRU EMITEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE

NOTIFICARE - MODEL conform Ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat ...

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI