DECLARATIA PRESEDINTELUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

ANUNȚ IMPORTANT REFERITOR LA ASIGURAREA RELATIEI CU PUBLICUL!

În intervalul 18-31 decembrie 2023 activitatea de relaţii cu publicul a serviciului Avize, Acorduri, Autorizații (Camera 13) se va desfășura după următorul program:

Luni, Miercuri, Joi: 09:00 – 15:00

În zilele de 22 și 29 decembrie 2023 se vor desfășura activități administrative!

Ultima zi de preluare a documentațiilor și eliberare a actelor de reglementare va fi 28 decembrie 2023.

Documentatiile pentru emiterea actelor de reglementare, rapoartele transmise de către beneficiari, solicitările persoanelor fizice/juridice pot fi depuse în format hârtie la sediul instituției.

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU EMITEREA: ACORDULUI DE MEDIU, AUTORIZATIEI DE MEDIU, AVIZULUI DE MEDIU VA CUPRINDE MINIM ACTELE CARE SE REGASESC IN LISTELE PREZENTATE PE SITE-UL APM Prahova (http://apmph.anpm.ro).

Program relații cu publicul

Luni 9-15;

Marti - NU ESTE PROGRAM CU PUBLICUL;

Miercuri 9-15;

Joi:   9-15;

Vineri: 9-12.

Pentru serviciul AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII - relații cu publicul la camera 13

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon sau email.

Pentru plata tarifelor de mediu vă rugăm să efectuaţi viramente în contul bancar:  RO85TREZ5215032XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti,

CIF 2843450; tarifele pot fi achitate si la sediul institutiei.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti
Telefon: 0244 - 594960; 0244-544134
Fax: 0244 - 515811
E-mail: office@apmph.anpm.ro
WEB: 
http://apmph.anpm.ro

ANUNT IMPORTANT PRIVIND VIZA

IMPORTANT! - MODEL FISA EVIDENTA LUNARA / ANUALA DESEURI

NOU!!!! Contact: office[@]apmph.anpm.ro

Telefon functional: 0244-594960

Audiente director executiv - TELEFONIC 

CERERE TIP PENTRU EMITEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR DIN AFARA INSTITUTIEI

NOTIFICARE - MODEL conform Legii 292/2018, privind  evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE MEDIU – EVALUARE INITIALA (LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)

ACTE NECESARE APLICARII VIZEI ANUALE A AUTORIZATIEI DE MEDIU (ORDIN nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu)

ACTE NECESARE EMITERII AVIZULUI DE MEDIU (HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)

VECHIUL SITE POATE FI ACCESAT AICI!

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei dindomeniul protectiei mediului.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

ANUNT IMPORTANT