1.Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de mediu

2.Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in Anexa nr.2 a Ord. 1798/2007

3.Dovada anunt public intr-un ziar local sau la Primarie

4.Certificat constatator de la Registrul Comertului (cu cod CAEN ) si certificat de inregistrare al societatii

5.Plan de situatie( cu figurarea vecinatatilor ) si plan de incadrare in zona

6.Proces-verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu sau nota privind stadiulde realizare a programului de conformare existent, dupa caz

7.Situatia juridica a spatiului respectiv( Contract de inchiriere, act proprietate, comodat, etc.)

8.Contracte utilitati- apa, canalizare, energie electrica, gaze, salubritate.

9.Dosar cu sina

Facem precizarea ca, in functie de complexitatea  obiectivului, se mai pot solicita si alte acte de reglementare, pe parcursul procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Tarife aferente-lei