Proiect - Decizia etapei de incadrare

,,Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Azuga” 

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – ridicare restricţie temporarã de construire (S=7500mp), schimbare parţialã destinaţie teren (S=3427mp) din zonã unitãţi industriale şi depozitare în zonã de locuire şi zonã cãi de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Întocmire PUZ – ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan din zona mixta locuinte, institutii si servicii turistice, spatii verzi, sport si agrement...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

„Întocmire PUZ – extindere intravilan (S=967mp) pentru subzona cai de comunicatii – infrastructura rutiera si amenajari aferente, ridicare restrictie de construire si schimbare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru extindere intravilan (S=2078,00mp) si schimbare destinatie teren din subzona mixta compusa din institutii si servicii, locuinte individuale cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – schimbare destinaţie teren din zona specialã în zonã unitãţi industriale şi depozitare (S=14965mp)”, propus a fi amplasat în oraş Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – stabilire indicatori urbanistici zonã instituţii şi servicii (S=949mp) şi schimbare destinaţie teren (S=1248 mp) din subzonã locuinţe şi servicii aflate în afara zonei protejate...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – parcelare teren (24561 mp) pentru amplasare locuinţe şi funcţiuni complementare”, propus a fi amplasat în comuna Bucov, sat Bucov, str. Iulia Hasdeu, T2, P102, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie- transport- distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – pentru construire locuinta colectiva cu 6 apartamente, regim de inaltime P+2E , propus a fi amplasat în Ploiesti, intr.Lacauti, nr.11 judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare PUZ - Construire centru comercial,  locuire si functiuni complementare, amenajare si construire zone tehnice, amenajare parcari, amenajarea incintei cu spatii verzi ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – Modificare partiala „PUZ Cartier parc” si tern extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN1 la intersectia cu DJ1011 si strada Buda (S STUD.=373,542mp) si construire pasaj...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – ridicare restricţie de construire (S=2482 mp) şi modificare reglementãri urbanistice zonã instituţii şi servicii (Sstud=5219 mp)”, propus a fi amplasat în comuna Ariceştii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUD – desfiinţare rampã auto, construirea unei hale metalice şi a unui atelier de sudura”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpina, str. Orizontului, nr. 2A, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

“ Intocmire PUZ – Introducere teren in intravilan (S=23927 mp) zona mixta unitati agricole/unitati industriale si depozite pentru amplasare ferma 2 de pasari tineret pentru reproductie (maxim...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – introducere teren în intravilan pentru realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu, cu staţie de epurare în satul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare PUZ-  „Construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice,amenajare parcări,amenajarea incintei cu spații verzi și...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare P.U.G. si R.L.U. comuna Batrani, judeţul Prahova ”, 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Introducere teren in intravilan (S=29809mp) zona mixta unitati agricole/unitati industriale si depozite, pentru amplasare ferma 1 de pasari tineret pentru reproductie  (maxim...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – introducere teren în intravilan (S=56053 mp) zonã mixtã unitãţi agricole/unitãţi industriale şi depozite pentru amplasare fermã gãini ouatoare (maxim 60000 capete) şi amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – introducere teren în intravilan (S=86000 mp) zonã mixtã unitãţi agricole/unitãţi industriale şi depozite, zonã cãi de comunicaţie rutierã pentru amplasare fermã 2 de gãini ouatoare pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ - Introducere teren in intravilan zona unitati industriale si depozite si reglementare teren extravilan pentru exploatare amenajare agregate minerale in terasa cu redarea terenului in circutul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (Sst=2388mp) SI CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, ANEXE, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU DE PARCARE, UTILITATI,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Schimbare destinatie teren (S= 3066 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite (S=4577mp) ” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Ceptura,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE ” , propus a fi amplasat în comuna Targsorul Vechi, sat Targsorul Vechi

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – ZONA CENTRALA A SATULUI BRAZII DE JOS SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI RECTIFICARE LIMITA INTRAVILAN (Sstudiat = 88854,39mp)” , propus a fi amplasat în comuna Brazi, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ - Schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona locuinte si dotari complementare

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- parcelare teren (S=29440mp) pentru ansamblu rezidential si functiuni complementare (Sstud=32891)” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ –Extindere intravilan (S=1199mp) si rectificare suprafata teren intravilan prin reducere ( S=4449 mp) zona dotari tehnico- edilitare pentru amplasare statie de epurare si amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari urbanistice, zona unitati industriale si depozitare (S=12.835,00mp) si zona cai de comunicatie pentru amplasare unitati de productie si amenajarea...

Proiect - decizie etapa de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari urbanistice, zona unitati industriale si depozitare (S=12.835,00mp) si zona cai de comunicatie pentru amplasare unitati de productie si amenajarea...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Elaborare P.U.Z. – LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII ” , propus a fi amplasat în Ploiesti, str. I. L. Caragiale, nr.4

Decizie - emitere aviz de mediu

pentru Reactualizare PUG si RLU, comuna Manesti

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD si construire centru medical integrat” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Oras Busteni, B-dul Libertatii, nr. 69, nr. cad. 26043

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Introducere teren in intravilan (S=7776mp) pentru zona mixta unitati industriale/depozitare, unitati agricole si institutii si servicii si amenajare drum acces (Sst=9248mp)” ,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici urbanistici, modernizare gospodarire de apa si extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – schimbare destinaţie teren (S=915 mp) din zonã industrialã-subzona unitãţi industriale şi depozitare în zonã de locuinţe (Sstud=2115 mp)”, propus a fi amplasat în oraş...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Planul/programul „PUZ – ridicare restricţie de construire şi retragere din axul drumului pentru construire locuinţă P+3E şi spaţiu comercial”, titular DAVID GABRIEL VLAD, cu amplasament în ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – extindere intravilan (S=67439 mp) – zonã mixtã unitãţi industriale şi depozitare şi unitãţi agricole şi amenajare drum acces (Sst= 85144mp)”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUD – construire două imobile P+3+4 retras cu destinaţia de locuinţe colective, alei pietonale şi carosabile, spaţiu de parcare şi organizare de şantier” , propus a fi amplasat în judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – ridicare restrictie de construire, modificare partiala, zonificare functionala din zona cai de comunicatie feroviara in zona unitati industriale si depozite si din zona...

Proiect - decizia etapei de incadrare„

Introducere teren in intravilan(4938mp) – zona dotari tehnico- edilitare pentru amplasare statie epurare si amenajare drum acces (Sstud=7597mp)” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – schimbare destinaţie teren (S=7604 mp) din zonã locuinţe şi zonã activitãţi agrozootehnice şi servicii în zonã instituţii şi servicii pentru amplasare spaţiu comercial şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari zona unitati industriale si depozite (S=111824 mp) si amenajare drum acces)” , propus a fi amplasat în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – introducere teren in intravilan (S=7500mp) zonã unitãti zootehnice pentru amplsare fermã îngãsare taurine si amenajare acces (Sstud=8265mp)” , propus a fi amplasat în comuna...

Decizie etapa de incadrare

Modificare partialã reglementãri PUZ – zonã mixtã unitãti industriale si depozite si institutii si servicii, zonã mixtã institutii si servicii si cãi de comunicatii rutiere, zonã dotãri...

Decizie etapa de incadrare

Elaborare P.U.Z. pentru extinderea infrastructurii spitaliceşti a Spitalului Judeţean de Urgenţã Ploieşti”, propus a fi amplasat în Ploieşti, str. Gãgeni, nr. 98A şi 100, nr. cad. 143806...

Decizie etapa de incadrare

Intocmire PUZ – extindere intravilan ( S= 14000 mp) zona mixta unitati industriale si depozitare si institutii si servicii si modificare partiala reglementari urbanistice (Sstudiata= 92889)” ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand comunei Talea si Manastirii Sinaia

Proiect - decizia etapei de incadrare

“Întocmire P.U.Z. – modificare zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare, instituţii şi servicii şi parţial zonă – echipare edilitară şi zonă căi de comunicaţie rutieră pentru zonă...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere 2 terenuri în intravilan (S=46491 mp) zonă unităţi agrozootehnice pentru amplasare 2 ferme zootehnice şi amenajare drum acces (Sstudiat=54397mp) ”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare P.U.G. si R.L.U. comuna Rîfov, judeţul Prahova ”, propus a fi amplasat în comuna Rîfov, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – extindere intravilan zona locuinte si functiuni complementare si zona cai de comunicatie rutiera si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare drum” , propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare partiala de destinatie teren din zona centrala in zona dotari sportive si amenajare drum acces” , propus a fi amplasat în comuna Banesti, sat Banesti, str. Soarelui, nr.1037,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie din zonă căi de comunicaţii rutiere în zonă instituţii şi servicii, modificare indicatori urbanistici şi regim aliniere şi aliniament – pentru construire...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – construire 4 locuinţe P+1E cu câte 2 apartamente, împrejmuire, alei de incintă ”, propus a fi amplasat în Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 47, judeţul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – parcelare teren T 36 str. Ghighiului – Ploieşti – schimbare destinaţie din zonă reţele tehnico-edilitare şi culturi agricole în zonă pentru locuinţe individuale, zonă amenajări...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – (regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti-cartier Râfov, modernizare străzi, extinderea reţelelor pentru asigurarea utilităţilor de bază, amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – ridicare restricţie de construire pentru consolidare, recompartimentare interioară, mansardare, modificare şarpantă, extindere subsol şi schimbare destinaţie din locuinţă în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=4346 mp) zonă gospodărie comunală pentru amplasare platformă depozitare/gospodărire a gunoiului de grajd şi amenajare drum acces...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=1044 mp) zonă dotări tehnico-edilitare şi amenajare drum acces ”, propus a fi amplasat în comuna Vadu Săpat, satele Vadu Săpat şi Ungureni,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

''ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN  (S=5421 mp) PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/ DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE  ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII (Sst = 7458 mp)” , in comuna Gura...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=5500 mp), PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII (SSTUD = 15138 MP)”, in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – ridicare restricţie de construire (S=9824 mp) şi construire spaţiu comercial, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, mijloace publicitare, împrejmuire, amenajare...

Decizia etapei de incadrare

Amenajamentul fondului forestier proprietate privata U.P. II Manaila ”

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Introducere teren in intravilan zone industriale si depozite, in vederea   construirii unui rezervor de apa in incinta parcului 327 Gura Vitioarei” propus a fi amplasat...

Decizie emitere aviz de mediu

pentru "Reactualizare PUG si RLU comuna Aricestii Rahtivani"

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie din zona retele in zona pentru construire cladire birouri, hala productie, spatii depozitare, sistematizare verticala, imprejmuire teren, bransamente utilitati si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare Plan Urbanistic General - oraş Plopeni”, titular PRIMĂRIA ORAŞULUI PLOPENI, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – lotizare teren în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial P+1+M, cu funcţiuni complementare”, titular MUNICIPIUL PLOIEŞTI, cu amplasament în Ploieşti, T 44, P A638/9,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ÎNTOCMIRE PUZ –INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN (S=70200 mp) ZONA UNITATI  INDUSTRIALE SI DEPOZITE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE SI ZONA SPATII VERZI, PENTRU AMPLASARE PARC...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN S=2000mp ZONA GOSPODARIRE COMUNALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=8328mp) SI CONSTRUIRE PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD, MODERNIZARE DRUM...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S=4490MP) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=7460mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare (Sstudiată=8846mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Măneşti, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si schimbare partiala destinaţie teren din subzonă locuinţe  unifamiliale şi bifamiliale cu regim mic de inaltime situate in noile extinderi sau...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajamentul silvic UP V Crasna - S.C. GREENGOLD VALUE FOREST S.R.L.

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – modificare indicatori urbanistici”, titular S.C. COMAT GRUP S.R.L., cu amplasament în Ploieşti, T 38, P A556, 558/1, 559, judeţul Prahova

proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=8764 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (S=7510mp) zonă unităti agricole pentru zonă mixtă: unitãti agricole/unitãti industrial si depozite si...

proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD- RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE (S=96150MP) PENTRU CONSTRUIRE SECTIE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE-FILTRE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ,UTILITATI, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=4000 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare drum acces (Sst=4539 mp) ”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=2388 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare acces (Sst=3425 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Proiect decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=6171mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţie rutiere şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=7069 mp) pentru „zonă mixtă instituţii şi servicii/agrement şi sport” şi „zonă căi de comunicaţii rutiere” pentru amplasare salon evenimente...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ.  Schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona institutii si servicii”,  propus a fi amplasat în localitatea Ploiesti, str. Targovistei, nr. 1,Jud. Prahova...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ. -  ridicare restrictie de construire si schimbare de destinatie din zona institutii si servicii cu functiuni complexe in zona mixta institutii si servicii /locuinte colective si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ. -  Introducere in intravilan (S=24000mp)-  zona mixta institutii si servicii , unitati industriale si depozitare si cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si zona cai de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ .  Schimbare destinatie din zona unitati industriale in zona mixta institutii si servicii /locuinte colective si reglementare  indicatori urbanistici maximali ( S=8570mp)”, cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Prahova cu nr. 4807/23.03.2018 completată cu nr. 8211/29.05.2018, privind planul/programul “ Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=10000mp) pentru zonă unităţi industriale şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- -  Schimbare destinatie teren ( S=1500mp) din zona unitati industriale in zona institutii si servicii si zona dotari tehnico edilitare Sst =1913mp) si reabilitarea , modernizarea,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – schimbare destinaţie teren din zonă locuinţe colective medii în zonă mixtă: locuinţe colective, instituţii şi spaţii verzi, atribuire indicatori”, propus a fi amplasat în Ploieşti, str....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z.: schimbare destinaţie teren din zonã gospodãrie comunalã în zonã mixtã: locuinţe colective, instituţii şi servicii, atribuire indicatori urbanistici: POT, CUT, retrageri, regim...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D.  şi construire hotel, teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitãţi, amenajãri peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare de şantier”,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1974mp) PENTRU ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA(Sst=10815mp) ",   cu amplasamentul în localitatea FILIPESTII DE PADURE

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1", cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Macesului, nr.4

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni cmplementare cu caracter predominant de odihna, recreere, turism in zona institutii si servicii si modificare indicatori urbanistici...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=1632 mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţii şi parcelare teren...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=60839,53mp) zonă locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă căi de comunicaţii rutiere şi zonă terenuri aflate permanent sub ape şi parcelare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=800mp) zonă instituţii şi servicii (Sstud=20003 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Teişani, sat Teişani, T27, P611, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (50000mp) din zonã unitãţi industriale şi depozite pentru amplasare centralã fotovoltaicã în zonă mixtã unitãţi agricole şi unitãţi agrozootehnice,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – schimbare destinatie teren (S=1500mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatie pentru amplasare hala...