Proiect - Aviz Natura 2000

Prelungire drum forestier Zgarbura” , propus a fi amplasat  în localitatea Sinaia, pe raza OS Sinaia- UP IV Valea Izvorului si UP V

Anunt public - emitere aviz Natura 2000

Prelungire drum forestier Zgarbura” amplasat in Sinaia,  titular Directia Silvica Prahova.

Studiu de evaluare adecvata

Drum forestier ZGARBURA PRELUNGIRE ”  UP V SINAIA ȘI IV VALEA IZVORULUI OCOLUL SILVIC SINAIA, BENEFICIAR  REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA

Proiect Aviz Natura 2000

Reabilitare si retehnologizare pastravarie Valea Stanii – constructii provizorii pe durata contractului de inchiriere” , cu  amplasamentul  în comuna Maneciu, sat Cheia, zona Valea...

studiu de evaluare adecvata

SCOATERE DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER CU DEFRISARE A SUPRAFETEI DE 4742 MP PRIN COMPENSARE ECHIVALENTA IN SCOPUL REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII «STRUCTURI DE PRIMIRE...