Back

ANUNT CONCURS

Concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova de:

            - Birou buget,finanţe şi administrativ  -1 post consilier, clasa I, grad profesional superior

            - Serviciul Monitorizare si Laboratoare -1post consilier, clasa I, grad profesional principal

CONDITII PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIE